Výroční zpráva

Výroční zpráva

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018
Nadace Dobří lidé Česka
Logo Nadace Dobří lidé Česka
Nadační fond Dobří lidé Česka OBSAH • ÚVODNÍ SLOVO • POSLÁNÍ NADAČNÍHO FONDU • ZAKLADATELÉ A ORGÁNY NADAČNÍHO FONDU • BANKOVNÍ ÚČTY NADAČNÍHO FONDU • FORMY A TYPY DARŮ • SOUHRN A ČINNOSTI FONDU V ROCE 2018 • FINANČNÍ ČÁST ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY

Vážení příznivci nadačního fondu Dobří lidé Česka, ohlédnu-li se za minulým rokem, vidím nejenom velký posun Nadačního fondu, ale i mnohem větší počet oslovených dětských klientů po celé České republice. Což mě osobně, jakožto onkologického klienta, naplňuje nejenom skutečným štěstím, ale i láskou, která dokáže mnohé nemoci léčit.

Snad možná právě z tohoto důvodu již sedmým rokem nemoc Rakovinu úspěšně zvládám. Jsem si plně vědom obrovského daru ŽIVOTA, který mi byl dán a rád bych je nadále svými projekty, které mají klienty nejenom významně psychologicky podpořit, ale především jim vrátit sebedůvěru a osobní víru v alespoň částečné vyléčení, podpořil.

Bez podpory mnoha spřízněných lidí a sponzorů, kteří naše projekty podporují, bych nikdy nedokázal pozitivně oslovit stovky nemocných dětí a jejich rodiče. Děkuji tímto za důvěru a pevně věřím, že se nám společně jednou podaří láskou prosněžit celou Českou zem.

Příprava na realizaci projektu „Veselé, láskou prosněžené Vánoce“ zabere většinu celoročního času. Věnuji se tomuto projektu každý den a věřte, že za ním stojí mnoho osobního času, úsilí, ale i osobních prostředků. Uvítám vždy s radostí každou pomoc, jež pomůže lidem vrátit zpět naději.

Děkuji. S úctou Tomáš Bursa POSLÁNÍ NADAČNÍHO FONDU Posláním nadačního fondu Dobří lidé Česka je finanční a materiální pomoc, zprostředkování materiální pomoci, pomoc v oblasti psychologické, podpora osobního rozvoje, seberealizace, podpora nároku na zdravý život, akce na podporu společnosti.
STATUS NADAČNÍHO FONDU DOBŘÍ LIDÉ ČESKA Naše nezisková organizace vznikla dne 16.03.2016 se záměrem materiálně, finančně a psychologicky pomáhat v osobním rozvoji a seberealizaci. Za svoji krátkou činnost jsme pomohli a zprostředkovali pomoc již několika tisícům nemocných dětí i jejich rodičům po celé České republice. Děkujeme všem dárcům za jejich významnou pomoc. ZAKLADATELÉ A ŘÍDÍCÍ ORGÁNY NADAČNÍHO FONDU DOBŘÍ LIDÉ ČESKA Název subjektu : Dobří lidé Česka IČO: 049058065 Spisová značka : N 270, vedená u Krajského soudu v Plzni, den zápisu 16.03.2016 Sídlo: Vstiš 42, PSČ 334 41 Zakladatel nadačního fondu a vklad: Tomáš Bursa, 500,- kč Správní rada nadačního fondu: Předseda správní rady – Tomáš Bursa Místopředseda správní rady – Jaroslav Bursa Člen správní rady – Alberto Frignani Revizor – Veronika Voříšková (Michlová) KONTAKT: www.Dobrilideceska.cz email: info@dobrilideceska.cz BANKOVNÍ ÚČTY NADAČNÍHO FONDU DOBŘÍ LIDÉ ČESKA Zakladatel nadačního fondu Dobří lidé Česka Tomáš Bursa založil dne 11.08.2015 číslo transparentního účtu: 217 914 655/0600. Účet je veden u Moneta Bank a.s., Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28. Disponující osobou je Tomáš Bursa. Podpisové právo k tomuto účtu má Tomáš Bursa.
Tento účet je dodnes využíván jako komunikační účet, ze kterého jsou hrazeny výdaje nadačního fondu. Jsou na něj přijímány dary a poskytovány z něj nadační příspěvky. FORMY A TYPY DARŮ A POMOCI FINAČNÍ POMOC • Bankovním převodem na účet číslo: 217 914 655/0600 Moneta Bank • Trvalým příkazem na účet číslo: 217 914 655/0600 Moneta Bank HMOTNÁ POMOC • Přijímáme pomoc v podobě drobných dárků, které předáváme osobně při realizaci našich nadačních projektů. DOBROVOLNICKÁ POMOC • Pomoc dobrovolníků je vždy s radostí vítána a je doslova k nezaplacení • Jsme rádi za každou pomoc v oblasti natáčení a zpracování dokumentů, fotografování, psaní textů, vedení webových stránek a pomoc při komunikaci s nemocnicemi, organizacemi a sponzory. SOUHRN ČINNOSTI A PROJEKTŮ v roce 2018 Souhrn činnosti v roce 2018 není na první pohled nijak rozsáhlý. Většinu celoročního času věnuji hlavnímu nadačnímu projektu „Veselé, láskou prosněžené Vánoce“. Tím je myšleno nejenom přípravě a výrobě kalendářů, ale i oslovení a komunikaci se sponzory a vedením klinik. Vše začíná již v jarních měsících, kdy s malířkou Janou Audes společně realizujeme návrh kalendáře, který je každý rok naprosto odlišný. V každodenním pracovním vytížení a při rodinných povinnostech to rozhodně není práce na několik hodin anebo den, dva. Myšlenka návrhu v tomto případě, jak se u nás říká, musí prostě přijít sama. Když se tak stane, jsme si jisti, že je to přesně to pravé, co má nemocné děti povzbudit a podpořit. Tento konečný návrh v měsíci červnu předáváme ke grafické úpravě reklamní agentuře „David a Jakub“, se kterou jsme v každodenním kontaktu ohledně realizace konečného návrhu. Na začátku měsíce září oboustranně odsouhlasíme konečný zpracovaný návrh a kalendář se zadává do výroby čokoládovně Fikar Brno, která má na výrobu měsíc. S příchodem podzimu a měsícem září nastává čas každodenní usilovné několikaměsíční práce. Oslovuji v tento čas nejenom sponzory projektu, organizace, starosty, ale začínám pomalu komunikovat s 5 klinikami v ČR. Počínaje od vrchních sester oddělení po tiskové mluvčí nemocnic. Dále zpracovávám tiskové zprávy a GDPR, jež kliniky dle zákona vyžadují. V neposlední řadě oslovuji regionální tisk, rozhlas a TV. V roce 2018 jsme mimo jiné stihli natočit krásný videoklip, který svojí myšlenkou projekt významně podpořil. Zúčastnili se ho děti z Lutherovi školy, paní Jitka Matějková z Divadla Jitule Dadule, jež kalendáři darovala své dvě pohádky, dále dámy motorkářky z Biker Cats, zpěvák Zdeněk Lahoda se svoji písničkou „Ježíši“, a známý regionální kameraman a režisér s příznačným jménem Michal Anděl. V měsíci listopadu 2018 proběhlo slavnostní žehnání kalendářů patronem projektu Mons. Emilem Soukupem a po několika málo dnech jsme se s kameramanem Michalem vydali na týdenní cestu k předání kalendářů v 5 městech ČR. Následovala nejenom náročná cesta s mnoha ujetými kilometry, přespávání v rámci šetření financí po nejrůznějších hotelích, ale především každodenní komunikace s tiskovými mluvčími, zdravotním personálem, ale co především, osobní komunikace a předávání kalendářů stovkám dětských klientů a jejich rodičům. Přesně toto, pro mne fyzicky a psychicky velmi náročné období jakožto onkologického klienta s omezenými možnostmi, je velmi zásadní. Stojí ale rozhodně za veškeré usilí a věnovaný osobní čas i finance. Obdobný projekt v České republice není. Za pomoci mnoha lidí, kteří projekt podporují, jsem v roce 2018 dokázal díky jejich přízni a pomoci podpořit a v některých případech doslova vrátit zpět chuť a osobní víru v uzdravení mnoha nemocným dětským klientům, ale i jejich rodičům. Což bylo patrné při osobních setkání na onkologických odděleních, které zpravidla vždy provázelo dojetí, slzy ale i upřímné objetí s rodiči. Odkaz a reportáže z cest najdete na: www.dobrilideceska.cz Projekt: Veselé, láskou prosněžené Vánoce A další v odkazu: Videoreportáž – Veselé, láskou prosněžené Vánoce Rád bych v této výroční zprávě poděkoval všem sponzorům a dalším lidem, kteří projekt významně podpořili. Bez vaší pomoci bych nedokázal pozitivně oslovit tak velký počet dětských klientů v České republice. Děkuji a bude mě a dětem potěšení, když nás podpoříte a podáte pomocnou ruku i v roce 2019. Pro tento rok připravuji dvě nové pohádky, které budou kalendář provázet, a zároveň s mnoha lidmi pracuji na „Samomluvícím kalendáři“, kde jedna z postav grafického návrhu obživne a sama popřeje dětem: VESELÉ, LÁSKOU PROSNĚŽENÉ VÁNOCE.
ZÁPIS REVIZORA Zpráva revizora je zaměřena na kontrolní činnost a výsledek účetní uzávěrky za rok 2018. Revizor během roku zjišťoval úkoly, které mu náleží ze zákona, a zakládací listiny nadačního fondu Dobří lidé Česka. Dohlížel, jak správní rada vykonává svoji činnost, kontroloval účetní činnost a zajiťoval efektivnost řídícího a kontrolního systému. Účetní záznamy a evidence zobrazují finanční situaci nadačního fondu Dobří lidé Česka. Účetní uzávěrka sestavená na základě těchto účetních záznamů podává poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci fondu. Nadále platí, že správní rada má tři členy. V souladu s obchodním zákonem a zakládací listinou nadačního fondu Dobří lidé Česka revizor vykonával dohlížecí činnost nad výkonem správní rady. V rámci kontrolní činnosti neshledal nedostatky. Na základě zjištěných skutečností doporučuje revizor účetní uzávěrku za rok 2018 schválit. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A JEJÍ SCHVÁLENÍ Účetní uzávěrka za rok 2018 byla členy nadačního fondu Dobří lidé Česka jednohlasně schválena a je v souladu s činností. Předseda správní rady: Tomáš Bursa Místopředseda správní rady: Jaroslav Bursa Člen správní rady: Alberto Frignani
0
    0
    Košík
    Košík je prázdnýZpátky do obchodu