Adventní kalendář 2021

Adventní kalendář 2021

ÚVOD:

Nadační projekt ,, Veselé, láskou prosněžené Vánoce“ je určen nemocným, ale i zdravým dětem v České a Slovenské republice.

V této nelehké době která nás provází již druhým rokem provází, cítím povinnost po 7 letech mého nezištného tvoření veřejně všem lidem přiznat skryté tajemství, sílu a skutečné poslání celého projektu, které kalendář od svého zrození provázejí. Musím to ale, k lepšímu pochopení, vzít ve stručnosti pěkně od začátku.

Jsem zakladatel nadačního fondu Dobří lidé Česka, autor tří knih, divadelní hry RAKO – VINA aneb jak spolu umět ŽÍT a tvůrce mnoha dalších jiných projektů pro naše nemocné i zdravé děti.  (Například Pošťáckej přací časopis Jak si umět správně přát, anebo omalovánky s příběhem nemocné Janičky, který jsem ztvárnil do pohádkové verze.)

Do všech projektů je vložena stejná myšlenka, díky které se dá pracovat na svém osobním rozvoji, aniž by to kdokoliv věděl nebo tento proces snad chtěl překazit.

Před 9 lety jsem onemocněl zásadní nemocí rakovinou a následně si prošel aplikovanou měsíčním ozařováním a následnou onkologickou léčbou. Mé možnosti na přežití byly dle CT vyšetření 50% / 50%.

A tak jsem vydal se ve svých 47 letech na poutní cestu na které s překvapením zjišťuji že o ŽIVOTĚ nevím vlastně vůbec nic a z toho, co mi předali rodiče a systém není mnoho věcí vůbec PRAVDA. Třeba fakta o původních vrozených vlastnostech člověka, které každý při zrození dostal darem od stvořitele, stvořitelky.

Myslím tím například sílu lidské myšlenky a slova, která se časem mění v aktivní energii, která putuje prostorem a hledá své místo určení, kde se s časem mění ve hmotu.

Před založením nadačního fondu ,,Dobří lidé Česka“  jsem dostal shůry informaci a žádost vytvořit takový projekt, ve kterém by formou zažité lidské tradice byla tato lidská vlastnost připomenuta a znovu aktivována.

Z historie víme, že toto před lidmi veřejně praktikoval jeden z našich dávných lidských  představitelů, který byl ale za toto umění záměrně odstraněn ze světa lidí. Ano, tuto schopnost má ve své genetické výbavě každý člověk. A aby ne, jsme přeci světelné bytosti s výjimečným posláním, které jsme doposud nenaplnili…..

Smyslem nadačního adventního kalendáře není jen pomyslné vychutnávání sladké čokolády s občasným vyslovením nějakého přání, ale touha dovolit lidem zpět pochopit, že silou našich myšlenek a jednáním můžeme svět změnit k lepšímu. Jsem přesvědčen, že to jde.

A myslím, dle mého poznání, že to není až tak složité.

Stačí si vzít zpět svoji přirozenou lidskou SVOBODU, umět si správně přát a svým přáním a tvoření věřit.

V tomto prostoru, který je nám po celé lidské dějiny záměrně utajen, se odehrávají mnohé události a příběhy, které často nevěřícně hodnotíme jako ,, ZÁZRAK či NÁHODA.“

A o tom to celé JE! O ztrátě osobní víry, se kterou dokážeme konat skutečné ZÁZRAKY. Je třeba ale věřit. Věřit své síle.

S adventním ručně malovaným kalendářem, jehož přání jsou žehnaná Mons. Emilem Soukupem, dnes po 7 letech usilovné práce oslovuji celkem 12 dětských klinik v České republice a 3 dětské onkologické ve Slovenské republice

Oslovuji tím celkem 650 nemocných a 1450 zdravých dětí, které prostřednictvím zdánlivě obyčejného kalendáře mají možnost naučit se správně si přát, s neoblomnou vírou v sebe pak nechat přání realizovat a pracovat tak na svém vlastním rozvoji.

Narodili jsme se do časoprostoru historických změn lidstva a naší planety matky Země. Nechť nás v něm provází tato slova uvedená na zadní straně adventního kalendáře:

,, Milé děti a rodiče.  To vy jste zářící světlo světa.  Jste světelné bytosti ve fyzickém těle.

Jste hvězdy, jste chrám pravdy. V každém z vás je vesmír…… A tak jděte a svůj život tvořte.“

Vaše poslání je rozkvést.

V loňském roce 2020 byl námět adventního kalendáře navrhnut dle přání většiny lidí kteří v rámci šíření virové pandemie zdlouhavě vyhlíželi světélko naděje v nekonečné tmě (Andílek s rozzářenou lucernou).

V letošním roce 2021 přináší všem lidem poselství nejenom výše uvedeného vzkazu ale skutečnost a uvědomění toho, že nadešel vhodný okamžik si uvědomit, že tou nadějí jsme mi lidé (rozzářená lucerna s lidským dějem za doprovodu andělů).

 

 

Veselé, láskou prosněžené Vánoce 2020

Veselé, láskou prosněžené Vánoce 2020

Tisková zpráva

k ojedinělému charitativnímu projektu pro onkologicky nemocné děti v nemocnicích v České republice

Veselé, láskou prosněžené Vánoce 2020

Dne 3.11. 2020 byla z důvodu protiepidemiologických vládních opatření na sociálních sítích spuštěna pohádka na podporu nemocných dětí v České republice. Pozitivní pohádka s otevřeným koncem, jenž vypráví příběh nemocné Janičky, která si přeje být na Štědrý den doma s bráškou a svými rodiči. Pohádka vznikla na základě dlouholeté spolupráce s žáky 1.stupně Základní školy Martina Luthera, kteří i přes to, že se jich všechna současná omezení zásadně dotýkají, mají stále chuť pozitivně podporovat své nemocné vrstevníky. Do krátké pohádky a omalovánek jsou zakomponovány dvě podstatné věty, které Pošťák Tom osobně předával nemocným dětem po celé České republice jakožto uzdravující světélko naděje. Letos tu možnost bohužel mít nebude a tak ji všem dětem na dálku předává právě touto formou.

,, Zázraky se dějí pomocí pozitivních myšlenek, ve které věříte. Všechno je možné, pokud to za možné považujete!“

Autorem projektu je Tomáš Bursa, onkologický pacient, který se po úspěšné léčbě rozhodl pomáhat dětem s diagnózou onkologického onemocnění v celé České republice a to prostřednictvím nadačního fondu Dobří lidé Česka. V adventním období se vydává nezištně, letos již sedmým rokem, do nemocnic. V letošním roce i přes nepříznivou situaci hodlá předat své adventní kalendáře a plzeňské adventní omalovánky splněných přání v devíti českých městech a v jednom slovenském-  Bratislavě. Zdánlivě obyčejné adventní kalendáře v sobě ukrývají nejen čokoládu, ale v tomto roce také prostřednictvím QR kódu možnost zhlédnout dvě pohádky, tlumočené do znakového jazyka. Letošní námět adventního kalendáře, na kterém je zobrazen andílek s lucernou v ruce a zapálenou svíčkou uvnitř,  úzce provází vzkaz patrona projektu Mons. Emil Soukupa, jenž je uveden na zadní straně kalendáře: „Všem přeji radostné Vánoce, hodně naděje do budoucnosti a Boží požehnání. Uvědomme si, že i když nás obklopují temnoty i malé světlo je může prozářit.“

Termín předání 50 kusů adventních kalendářů, 50 kusů omalovánek a 10 kusů ušitých andílků proběhne na plzeňském Hemato – onkologickém dětském oddělení  dne 24.11.2020 ve 13 hod.

Na projektu pohádky spolupracovali:

 • Tomáš Bursa ( pošťák Tom), zakladatel nadačního fondu autor knih a divadelní hry – autor námětu a scénáře
 • Dušan Bělohradský – kamera, střih
 • Jitka Barvířová – divadlo Jitule Dadule
 • Kristýna Voříšková, tlumočnice do znakového jazyka, Spolek neslyšících Plzeň
 • dětští herci : Lukáš Sváta, Adam Kyzúr, Amalie Štádlerová
 • David Švarc – ateliér, kulisy

Pomozte nám prozářit láskou celou českou zem.
Pro seznámení s podrobnosti projektu navštivte stránky www.dobrilideceska.cz
Číslo účtu: 217914655/0600  Moneta Money Bank
Kontakt: Tomáš Bursa, 731 533 320 bursatomas@atlas.cz

Tak, jak se může mezi námi šířit COVID, může se šířit i NADĚJE

Po sedmi náročných letech, ve kterých jsem si procházel smrtící nemocí RAKOVINOU se mi v rámci nadačního projektu ,, Veselé, láskou prosněžené Vánoce“ podařilo láskou prosněžit celou Českou republiku.

Celkem 9 dětských klinik, ve kterých bylo prostřednictvím adventního kalendáře, andílků a omalovánek osloveno celkem 450 nemocných dětí. V letošním nesnadném roce jsem se mi podařilo jít za hranice svých původních snů a oslovil jsem 10 kliniku, a to v zahraničí. Byla tím – dětská hematoonkologická klinika v Bratislavě, se kterou jsem navázal další spolupráci pro rok 2021.

V rámci celosvětového odehrávajícího se dění ohledně nemoci COVID, která nám všem zásadně změnila život, již nyní vím, že příští rok bude pro nás všechny velmi nesnadný a rozhodující pro další svobodný vývoj našich životů. Můžeme opět nečině přihlížet změnám.

Myslím si, že ne…. Máme ve vší té smůle zároveň obrovské štěstí, že můžeme vstát a jít aktivně pro naše děti změnit celou lidskou historii a nejasnou budoucnost.

Pomozte mi, prosím lidi ,, LÁSKOU PROSNĚŽIT CELOU NEMOCNOU EVROPU“

V příštím roce oslovím další města a další dětské kliniky např. Košice, Vídeň a Mnichov.

Pošťák Tom z Plzně

Mám Vás rád.

Jak si umět správně přát

Jak si umět správně přát

Ahoj kamarádi, přátelé a příznivci nadačního fondu Dobří lidé Česka. V současné nelehké době si společně procházíme velmi složitým obdobím, ve kterém mnozí z nás odolávají z důvodu mediálních dezinformací nátlaku osobního strachu o svoje zdraví a budoucnost.

Ja osobně nemoc Covid – 19, která ovládá celý náš svět neznám a nevím, co na ní s určitostí říci. Znám ale velmi důvěrně jinou smrtící nemoc, která se jmenuje RAKOVINA. Žiji s ní v partnerském každodenním vztahu plnohodnotný život již sedm let. Ve společném soužití jsme dohromady vytvořili spoustu krásných projektů, které pomohly mnoho lidem. Tím hlavním je VESELÉ LÁSKOU PROSNĚŽENÉ VÁNOCE, který ze mne udělal pošťáka Toma, jenž každoročně projíždí celou Českou republiku a nezištně rozdává nemocným dětem a jejich rodičům RADOST, LÁSKU a NADĚJI v uzdravení.

Přes všechny současné potíže, ve kterých s určitostí nelze odhadnout, co v budoucnu bude, neztrácím osobní víru se kterou jsem i letos připraven oslovit nemocné děti v devíti českých městech a v jednom slovenském, v Bratislavě. Možnosti přímého osobního oslovení dětí je v rámci zákona o GDPR a dalších bezpečnostních a hygienických opatření velmi složité. I přes všechny tyto provázející potíže jsem doposud, s Vaší pomocí, oslovil přes 10 000 dětí.

Rád bych vám letos daroval mnohem více. Myslím, že právě v této nelehké době na to přišel ten správný čas vám všem ukázat, jak si umět správně přát. A proto budou letošní adventní kalendář provázet plzeňské adventní omalovánky „Jak si umět správně přát „. Jde o příběh nemocné holčičky, které se s pomocí andílků přání splnilo a na Štědrý den mohla sdílet radost a lásku doma s rodiči.

Adventní kalendář splněných přání i letos požehná jeho duchovní patron Mons. Emil Soukup a díky divadlu Jitule a Datule bude obsahovat prostřednictvím QR kódu novou pohádku, přeloženou do znakového jazyka. I letos vám jeden zobrazený andílek sám popřeje.

Přeji všem veselé Velikonoce,

váš pošťák Tom.

Láskou prosněžené Vánoce

Láskou prosněžené Vánoce

Projekt Nadačního fondu Dobří lidé Česka.
VESELÉ, LÁSKOU PROSNĚŽENÉ VÁNOCE 2019 

Je tu a pošťák Tom, který se vydal napříč celou Českou republikou, aby pomohl nemocným dětem v sedmi městech.
Tady je reportáž z letošní nadílky lásky, kde Tomáš navštívil děti v Plzni, Karlových Varech, Českých Budějovicích, Praze, Litoměřicích, Brně, Ostravě a rozdal jim letošní Adventní kalendáře. Dětem prostřednictvím adventních kalendářů darovat ,, Radost, lásku a naději v uzdravení ”, odvahu bojovat se zákeřnou nemocí a lásku všem, protože tu všichni potřebujeme.

Letos nacestoval sám celkem 1.700 km. Na cestách stráví celkem 6 dní. Osobně oslovil okolo 500 nemocných dětí. Což pro invalidního důchodce znamená, dost velké fyzické a psychické vypětí.

0
  0
  Košík
  Košík je prázdnýZpátky do obchodu